हास्यवाणी – मस्करी

0
16

नवरा: तीन दिवस झाले भेंडीचीच भाजी खातोय; वैताग आलाय, आता महिनाभर तरी खाणार नाही मी भेंडीची भाजी…
बायको: हीच गोष्ट दारुसाठी बोला नां, रोज रोज ढोसून येता; मला पण वैताग आलाय तुमच्या पिण्याचा…
नवरा: मस्करी केली गं; बनव उद्या पण भेंडीची भाजी, मस्त बनवतेस तू…